14. oktober 2019

Archives for juni 2011

Samfundsviden holder sommerferie

Sommeren er over os, og det mærker vi ogsÃ¥ pÃ¥ Samfundsviden.dk. Omkring 90% af alle besøgende pÃ¥ Samfundsviden.dk er pÃ¥ den ene eller anden mÃ¥de tilknyttet en uddannelsesinstitution – og de holder som bekendt lukket Juli mÃ¥ned. Det kan naturligvis ses pÃ¥ besøgtallet her pÃ¥ siden, som siden midten af Juni har været stødt nedadgÃ¥ende. Modsat har vi dog ogsÃ¥ i eksamensperioden kunne aflæse en besøgrecord med 622 besøgende  og mere 900 sidevisning bare pÃ¥ én dag! Vi er rigtig stolte over at sÃ¥ mange anvender Samfundsviden.dk i forbindelse med deres uddannelse – og vi ser det som et skulderklap, hvilket giver motivation til at forsætte med at udvikle samfundsviden.dk.

Inden vi ogs̴ drager p̴ sommerferie, vil vi flytte Samfundsviden.dk over p̴ en ny dansk server РSurftown, s̴ledes at I fremover vil opleve at Samfundsviden.dk bliver en anelse hurtigere.

Ha’ en rigtig go’ sommerferie – og vi ses i begyndelse af august!

Venlig hilsen

Karsten Sommer
Ansvarlig for Samfundsviden.dk

Karsten Sommer

Uddannet bachelor i Politik & Administration ved Aalborg Universitet, og har desuden taget kurser i politisk kommunikation og ledelse. Er desuden uddannet IT-Administator og har sideløbende studierne drevet et mindre IT-virksomhed siden 2001-

More Posts - Website


Husk bedre og bliv bedre til ar lære

Denne artikel er skrevet af Søren Breiting og er en del Samfundsviden.dks artikelsamling for eksterne forfattere

Mange mennesker synes, de husker dÃ¥rligt, ikke mindst, nÃ¥r de bliver ældre. Men bÃ¥de unge og ældre kan lære at blive meget bedre til at huske ved at følge disse simple regler. Pudsigt not, sÃ¥ vil de fleste, der kan opvise en fænomenal hukommelse, gøre brug af lignende hukommelsesteknikker. 

Teknikken til en bedre hukommelse har stået sin prøve igen og igen. Lær dig disse tips, og du vil opdage, at du bliver i stand til at huske ting, du ikke anede, du kunne huske. Og du behøver aldrig mere at give op, når du står over for noget, du skal kunne huske.

For at huske noget, skal der være tre ting, der virker i hjernen:

1. Det, du vil huske, skal først ind i hjernen.

2. Så skal du sørge for, at det bliver der.

2. Endelig skal du kunne få fat i det, når du har brug for ’at kunne huske det’.

Hvis du følger de næste tips til, hvordan du får det ind i hjernen, så bliver det også meget lettere for dig at komme i tanke om det igen, når du får brug for det.

Når du støder på noget i forbifarten, som du skal huske, så skal du forbinde det med noget, du allerede kender til i forvejen. Er det en ny person, du præsenteres for, som hedder Mette, så skal du sørge for at komme til at tænke på en anden, du kender, som også hedder Mette. Læg mærke til specielt én ting ved den nye Mette og prøv at forbinde denne nye ting til den ’gamle Mette’, du kender. Jo mere, du kan skabe forestillingsbilleder af den ’gamle Mette’ i din fantasi, jo nemmere bliver det for dig at huske den ’nye Mette’.

Mens man bruger forestillingsbilleder for at huske noget, skal man øve sig i at knytte så mange sanser dertil som muligt. Hvis jeg har parkeret på bildækket på en færge og går op ad opgang C, så forestiller jeg mig en Citron. Jeg lægger vægt på, hvordan den føles i hænderne på mig, hvordan den lugter, og hvordan den kan snerpe munden sammen på mig med sin sure smag. Måske lader jeg den oven i købet sprøjte mig i øjet i fantasien, hvilket som bekendt ikke går upåagtet hen. Når jeg så i al hast senere bliver kaldt ned på vogndækket ved ankomsten, går det helt af sig selv at komme i tanke om, at det var opgang C, jeg kom op af.

Ofte er det flere ting, man skal huske, og så er rækkefølge en rigtig god ting, uanset om man har brug for at huske tingene i en rækkefølge. Det nemmeste er at bruge talrækken, for den har vi jo alle på rygmarven, som vi siger.

Inden man går i gang med at bruge talrækken, skal man have udviklet et simpelt billede til hvert tal. Det er ganske nemt for de første tal. Tegn og skriv det ned i din notesbog, så du altid kan bruge de samme billeder.

Her er mine forestillingsbilleder til de første tal. De er valgt, så de har ligheder med formen på tallet, så de på den måde gør det nemmere at huske:

Nr. 1 Her bruger jeg et forestillingsbillede af en pensel til akvarelmaling (den kan bruges til at mange mange ting og i mange farver i mine forestillingsbilleder).

Nr. 2 er oplagt en svane.

Nr. 3 er en to-puklet kamel (3-tallet ligger ned)

Nr. 4. er sejlet på en lille sejlbåd

Nr. 5 er en gravid mave med pige

Nr. 6 er en elefantsnabel.

Nr. 7 er et flag

Nr. 8 er en snemand

Nr. 9 er en tennisketsjer (den er god at høre i et forestillingsbillede)

Nr. 10 er bat (set fra siden) og ping-pong bold (som også har en karakteristisk lyd).

Skal du huske 10 ting til indkøb, så kan du forbinde hver af dine ting med et af ovenstående numre og lave et skørt forestillingsbillede af hver.

Ud over at forsøge at aktivere så mange sanser som muligt, så er det rigtig godt at forestille sig, at man selv bevæger sig rundt om det, der skal huskes. Det hjælper også at gøre det meget småt og meget stort i fantasien.

Det lyder måske besværligt, men med lidt øvelse går det meget hurtigt.

Er det nogle nye ord eller gloser, du skal huske, så foregår det på sammen måde med, at du skaber forbindelser til andre ting, du kender. Her kan du også bruge kendte ord, som du kan få det til at rime med, eller i hvert fald med første stavelse.

Med hensyn til at få tingene til at blive gemt i hjernen i længere tid, så kræver det, at man genopfrisker dem nogle gange. Det er det, der spontant sker med mange af vore almindelige oplevelser: Vi tænker tilbage på dem eller fortæller måske andre om dem, og det fungerer hver gang som en opfriskning af hukommelsen.

Det kan du gøre mere systematisk, hvis det er noget, der er vigtigt at få lært. Et godt mønster er at gøre det med følgende mellemrum: Efter en time, efter en dag, efter en uge, efter en måned, efter et år – og så er det umuligt for dig at glemme det igen.

Jo mere, det er lykkedes for dig at forbinde det nye med noget kendt, des lettere vil det være for dig at få fat i det igen. Ved at knytte det til en rækkefølge som talrækken, vil den i sig selv hjælpe dig til at ’få fat i tråden’, så du kan finde det frem i hjernen. Forbindelserne til tallene, eller til andre ting, du kender godt i forvejen, fungerer som dine knager til hukommelsen, som du både har hængt huskestoffet op på, og som du ved, hvor du kan finde det igen.

Disse hukommelsesteknikker kan du i løbet af få uger med lidt daglig øvelse blive en mester til, så du til stor overraskelse for dig selv kan optræde som hukommelseskunstner i selskaber.

Artiklen er skrevet af Søren Breiting: Læs mere om bedre hukommelse og om at huske bedre pÃ¥http://www.Husketips.dk 

Søren Breiting gør selv dagligt brug af disse hukommelsesteknikker og har haft stor glæde af dem i sit arbejde som lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet,http://www.dpu.dk/om/breiting . De spiller i øvrigt også en afgørende rolle i den af Søren udviklede teknik Graphic Review, se http://www.graphic-review.com

Karsten Sommer

Uddannet bachelor i Politik & Administration ved Aalborg Universitet, og har desuden taget kurser i politisk kommunikation og ledelse. Er desuden uddannet IT-Administator og har sideløbende studierne drevet et mindre IT-virksomhed siden 2001-

More Posts - Website


E-læring – forskning i og udvikling af relationer mellem uddannelse og it

Denne artikel er skrevet af Mikala Hansbø og er en del Samfundsivden.dks artikelsamling fra eksterne forfattere

I dag har computere og internet fået stor betydning i hverdagslivet i Danmark fra vugge til grav. Offentlig forvaltning og borgerbetjening digitaliseres i vid udstrækning samtidig med, at vi ser en stigende udbredelse af f.eks. e-handel, netbanking, e-doktor og e-post mm.

Også uddannelse og uddannelsesformer udvikles med introduktionen af computer- og internetbaserede services og platforme. Vi ser i stigende grad, at uddannelsernes infrastrukturer, såvel organisatorisk, administrativt som pædagogisk og didaktisk, bliver forbundet med computere og internet.

Det vil helt konkret sige, at eksamenstilmeldinger, bøger, opgavematerialer og andre læremidler digitaliseres. Skolens uddannelsesrum og rammer udvides med virtuelle/online læringsmiljøer.

Når der etableres forbindelser mellem uddannelse og it, så sker der forandringer af, hvad det vil sige at tale om uddannelse. Det er for eksempel ikke længere så sikkert at uddannelser nødvendigvis har en fysisk campus. Det er heller ikke sikkert, at man behøver at gå i formel skole, eller tage musiktimer hos en musiklærer ansigt-til-ansigt for at lære at spille guitar.

E-læring/e-learning – det vil sige uddannelse / undervisning / læring via / med it – bliver mere og mere udbredt og anvendt formelt og uformelt fra vugge til grav. I et livslangt læringsperspektiv, så er nye uddannelsesveje, uddannelsesformer og uddannelsesindhold i hastig udvikling.

Kompetenceudvikling i dag er en aktiv ingrediens i det bredere hverdagsliv. Uanset om vi er hjemme, i skole eller på arbejde, så er (efter)uddannelse i princippet både en mulighed og nødvendighed.

I den offentlige debat tales om papirløse skoler og eksaminer, men i praksis ved vi meget lidt om, hvilke styrker der er forbundet ved bøger og papir som medier i uddannelse og opkvalificering. Vi ved for lidt om, hvilke konsekvenser der kan være forbundet ved helt eller delvist at erstatte traditionelle medier (som papir, bøger og tavler) med digitale medier (som digitale læremidler og interaktive tavler) eller den fysiske uddannelsescampus og ansigt-til-ansigt undervisning med virtuelle læringsmiljøer såsom knowledge management systemer (KMS) og virtuelle verdener (e.g. Second Life) og for eksempel undervisning via pod-/vodcast og videokonferencer.

Eftersom it nærmest udvikles og versioneres med lynets hast, sÃ¥ ved vi i det hele taget alt for lidt om de positive og negative konsekvenser som introduktionen af nye teknologier (for eksempel robotlærere) kan have for virksomheder, skoler, undervisere, elever, undervisningen, didaktikken, pædagogikken, læringen, kompetenceudviklingen og – i sidste instans – samfundet.

I Danmark kan man sige at it i én forstand er allestedsnærværende og dermed også på sin vis allestedsdeltagende. Det betyder også, at vores samfund i høj grad er påvirkeligt i fht. nyudviklinger af it og afhængig af kontinuerlig nyudvikling af både it-støttede praksisser og it-kompetencer i så vidt muligt alle afkroge af samfundet. Bare tænk, hvad der ville ske, hvis vi frakoblede internetforbindelser og computerbaserede teknologier i Danmark i dag. Hvor mange sammenhænge ville holde op med at fungere?

Netop derfor er det så væsentligt, at vi fortløbende forsøger at blive bedre til at undersøge og forske i de skiftende relationer mellem uddannelse og it og deres mangeartede, skiftende og komplekse konsekvenser i og for vores samfund.

Det kan synes som en (rent positiv) revolution, at en virksomhed indfører PDA’er, men introduktionen af ny teknologi har ofte en mængde uforudsigelige (ogsÃ¥ negative) konsekvenser for en virksomhed. Derfor kan det være væsentligt at overveje, hvordan processen med at vælge og introducere ny teknologi i virksomheden supporteres ordentligt.

I et globalt perspektiv er det også væsentligt, at vi går i front med at kigge på og udvikle håndteringer af it, fordi det også vil give os bedre muligheder for os at deltage aktivt i og selv udvikle it-støttede uddannelseskoncepter til det globale og i stigende grad digitaliserede kommercielle uddannelsesmarked.

Artiklen er skrevet af Mikala Hansbøl: Læs mere om spil pÃ¥ http://mikalasklumme.wordpress.com, hvor Mikala skriver sin forskerblog ‘Mikalas Klumme’ om Mikalas forskningsaktiviteter og samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommuner.
Mikala Hansbøl er ph.d. i e-læring og postdoc i uddannelseskulturer og læringsspil på en global markedsplads. Deltager i Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv, Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Karsten Sommer

Uddannet bachelor i Politik & Administration ved Aalborg Universitet, og har desuden taget kurser i politisk kommunikation og ledelse. Er desuden uddannet IT-Administator og har sideløbende studierne drevet et mindre IT-virksomhed siden 2001-

More Posts - Website


Boganmeldelse: British Politics For Dummies

Bogen kan købes billigt pÃ¥ Amazon. Bogen sendes fra England og er derfor fremme ved dig efter ca. en uge – og sÃ¥ sparer du rigtig mange penge fremfor at bestille bogen ved en dansk boghandel, som ofte selv skal bestille bogen hjem!

British Politics For Dummies

  • New
  • Mint Condition
  • Dispatch same day for order received before 12 noon
  • Guaranteed packaging
  • No quibbles returns

So – you want to be knowledgeable about British politics but don’t know where to start. The rich history, complex statistics and tricky political jargon are getting in your way, not to mention the media hype (is politics only about duck houses and moats?).

 

List Price: £15.99

Price: [wpramaprice asin=”0470686375″]

More Politics Products