19. september 2019

Deliberativt demokrati

DEMOKRATIFORMER:

Det deliberative demokrati har sammen med demokratiet i det hele taget sine rødder i det gamle Grækenland. Demokratiteoretikerne har i mange år koncentreret sig om andre former, men i de senere årtier har deliberation fået en renæssance. Eftersom tankegangen er blevet gendannet i nyere tid, er det indirekte demokrati, som dominerer den vestlige verden, blevet en inkorporeret del. En egentlig definition på deliberativt demokrati fælles for de teoretikere, der arbejder med fænomenet, findes ikke. Vi vil her derfor holde os til den forståelse, Vibeke Normann Andersen og Kasper Møller Hansen fremsætter i deres artikel Deliberativt demokrati og den nationale folkehøring om euroen fra Politica i 2002.

I ordet deliberation ligger en form for dialog eller kommunikation, hvilket er det centrale for tankegangen, men disse begreber udtrykker ikke teorien tydeligt nok. I en deliberativ demokratisk proces, er det ifølge Andersen og Hansen nødvendigt, at alle har lige adgang til at komme til orde, og at tilhørerne er åbne for andres synspunkter. Det vil sige, at alle i forsamlingen skal have lige mulighed for at give udtryk for deres synspunkter på en sådan måde, at de, der er stærke agitatorer, ikke får en fordel frem for de, der ikke er. Dette fremmes ved, at alle skal lytte aktivt til andres indlæg og tage dem op til overvejelse, så der fremkommer en diskussion eller rådslagning, som kan føre frem til, om ikke enighed, så noget der nærmer sig. [1]

Andersen og Hansen opstiller ni potentialer ved deliberativt demokrati:

 1. udvikler og opretholder en demokratisk kultur og tradition
 2. skaber bredere perspektivering, hvilket resulterer i ny information og nye idéer
 3. danner sammenhængende præferencer og konsistent argumentation
 4. minimerer brugen af argumentation, som refererer til snævre egeninteresser
 5. øger forståelsen mellem deltagerne
 6. uddanner deltagerne
 7. har en politisk aktiverende effekt
 8. etter gennemførelsen af beslutninger gennem højnet forståelse for baggrunden
 9. styrker legitimiteten
[2]

Men det deliberative demokrati åbner også for nogle spørgsmål. De to vigtigste er hvem og hvad. Hvem, der skal deltage i disse diskussioner, er der blandt teoretikerne ikke enighed om. Nogen mener, at det bør være en form for elite som f.eks. de folkevalgte, imens andre ser det som en nødvendighed, at det er et repræsentativt udsnit af befolkningen. Spørgsmålet om, hvad der skal delibereres om, er også væsentligt, da der er begrænsede ressourcer til de politiske processer, specielt hvad angår tid. Men ønsker man at indføre det deliberative demokrati fuldstændigt i et samfund, vil det skabe vanskeligheder at definere grænser for, hvilke spørgsmål der skal delibereres om, og hvilke der ikke skal, og der er også her uenighed blandt teoretikerne. [3]

Bl.a. på grundlag af overvejelser om disse uenigheder udformer Andersen og Hansen en definition på deliberativt demokrati, der er så bred som muligt. Deres definition lyder: ”en fri proces, hvor deltagerne argumenterer, lytter til og reflekterer i forhold til hinanden, hvilket former og eventuelt ændrer deres præferencer”. [4]

Karsten Sommer

Uddannet bachelor i Politik & Administration ved Aalborg Universitet, og har desuden taget kurser i politisk kommunikation og ledelse. Er desuden uddannet IT-Administator og har sideløbende studierne drevet et mindre IT-virksomhed siden 2001-

More Posts - Website

 1. [1]Andersen, Vibeke m.fl. (2002): ”Deliberativt demokrati og den nationale folkehøring om euroen” s. 80, ”Politica” 34. årg. nr. 1, ISSN 0105-0710
 2. [2]Andersen, Vibeke m.fl. (2002): ”Deliberativt demokrati og den nationale folkehøring om euroen” s. 82, ”Politica” 34. årg. nr. 1, ISSN 0105-0710
 3. [3]Andersen, Vibeke m.fl. (2002): ”Deliberativt demokrati og den nationale folkehøring om euroen” s. 78, ”Politica” 34. årg. nr. 1, ISSN 0105-0710
 4. [4]Andersen, Vibeke m.fl. (2002): ”Deliberativt demokrati og den nationale folkehøring om euroen” s. 80, ”Politica” 34. årg. nr. 1, ISSN 0105-0710

Speak Your Mind