19. september 2019

Edmund Burke

Edmund Burke (1729-1797), politiker, skribent og filosof. Han var søn af en sagfører i Dublin. Faderen var protestant, moderen katolik og han selv blev opdraget som protestant. I 1750 tog han til England for at studere jura. I 1765 blev han valgt til Parlamentet.

Samtid

Edmund Burke blev født i Irland, men levede det meste af hans voksenliv i England.

fra ca. 1690 til ca. 1800. Perioden forud for oplysningstiden var præget af tiltagende brydninger: Borgerskabet var under fremvækst, og opsatte krav om at fÃ¥ del i magten, og angreb dermed enevælden position.  Kirken mistede hastigt troværdighed i takt med at naturvidenskaben udvikledes og kom med alternative løsninger end dem som kirken havde fremsat. Overordnet troede man pÃ¥ fornuften (heraf oplysningen) – den evne mennesket kan anvende til at forstÃ¥ verden og forbedre sin egen situation. Fornuften blev sat over fortidens folketro og religion. MÃ¥let for oplysningstidens rationelle menneske var viden, frihed og lykke.

Ideologisk udgangspunkt

Burke var, set med datidens øjne, en form for liberalist. Dog kunne Burke ikke forenes med den rendyrkede liberalisme. I dag anses han som at være konservatismens fader.

Han mente, at hurtige og voldsomme forandringer i samfundet måtte undgås, fordi de nedbryder den historiske udvikling med usikkerhed og forvirring til følge. ”…man kan ikke pludselig forandre deres status, levevilkår og vaner uden, at mængder af mennesker dermed bliver ført ud i elendighed” (Reflections on the Revolution in France).

Burke var på ingen måde modstander af reformer, der afgørende ændrer ved det bestående. Han krævede blot, at det skete ved en gradvis udvikling, der ikke glemte udgangspunktet for forandringerne: ”På en gang at bevare og reformere et noget ganske andet. Man må udfolde sig i stadig konflikt med den samlede kraft i de laster, som er deres modsætning – mod den forstokkethed som afviser alle forandringer, og mod den letsindighed som føler træthed og afsky over for alt det bestående…” (Reflections on the Revolution in France).

Burke vendte sig mod en rendyrket økonomisk liberalisme. Det var statsmagtens opgave at spille en aktiv rolle ved at regulere erhvervslivet på en sådan måde, at helhedens interesser blev tilgodeset.

Perspektiv til at teoretikere:

Aristoteles begreb om klogskab (fronesis) spillede en særlig rolle for hans politiske virke, ”thi klogskaben fordrer, at man i hver enkelt konkrete situation alt efter folks natur og kultur må afgøre, hvad der fremmer det gode liv”. Men han var også dybt præget af den engelske common law tradition, der bestod i en lang række enkeltafgørelser, som tilsammen udgjorde en ældgammel sædvane, der var et resultat af mange generationers visdom.

Burke er på linie med Platon når der ses på hvem som skal styre staten. Han tror på det ”naturlige hierarki” i samfundet.

Karsten Sommer

Uddannet bachelor i Politik & Administration ved Aalborg Universitet, og har desuden taget kurser i politisk kommunikation og ledelse. Er desuden uddannet IT-Administator og har sideløbende studierne drevet et mindre IT-virksomhed siden 2001-

More Posts - Website


Speak Your Mind