19. september 2019

Forbrugerdemokrati

DEMOKRATIFORMER:

Forbrugerdemokrati er en forholdsvis ny form for demokrati i forhold til de mere traditionelle former. Forbrugerdemokrati er en demokratiform, hvor borgeren anses som en forbruger i det politiske spil eller nærmere en forbruger af de offentlige tjenester. Forbrugerdemokrati er også kendt ved termen servicedemokrati, netop fordi staten skal stå til rådighed med de offentlige tjenester, som forbrugeren har brug for.

Hver borger har som forbruger mulighed for direkte at påvirke den eller de tjenester, vedkommende er mest interesseret i. Denne demokratiform er baseret på en selvregulerende stats ideal og knap så meget på idealerne for et indirekte demokrati. Statens form udgøres af, at der sker en indsamling af forbrugernes ønsker, som de inden kan tilkendegive på et arrangement arrangeret kun til dette formål. Det er den fælles vilje, som vinder igennem, men stadig med forbrugerens præferencer i hovedsæde. (Torpe 2003: 21)

Det ville svare til, at vi i dag i Danmark som borgere kunne få individuel mulighed for at præge de offentlige services, vi har i dag, såsom frie daginstitutioner, fri uddannelse, fri sygehus og fri ældrepleje. Vi kunne præge dem, som vi ønsker, og eventuelt indsætte nye services, som f.eks. fri tandlæge, hvis det var det, flertallet ønsker sig.

Karsten Sommer

Uddannet bachelor i Politik & Administration ved Aalborg Universitet, og har desuden taget kurser i politisk kommunikation og ledelse. Er desuden uddannet IT-Administator og har sideløbende studierne drevet et mindre IT-virksomhed siden 2001-

More Posts - Website


Speak Your Mind