19. september 2019

Hermeneutik

Overordnet om hermenutiden

  • Hermeneutik betyder Fortolkning eller fortolkningslære
  • Beskrive betingelserne for at forstÃ¥else af menig kan være mulig
  • Bygger pÃ¥ feltstudier

Hermeneutiske teoretikere

Grundlæggere af hermeutikken:

Tyske Filosfoffer:

  • Friderich Schleirmacher
  • Wilhelm Dilthy

Nyere teoretikere

  • Hans Georg Gademar, Tysk Filosof
  • Paul Riceur, fransk filosof
  • Charles Taylor, Canadisk Filosof

Hermeneutikkens grundtanke

Grundtanken I hermeneutikken er at vi altid forstår noget på grundlag af forudsætninger.

Vi møder aldrig verden uden forudsætninger. Disse forudsætninger bestemer hvad vi forstår og ikke forstår.

forforståeler og fordomme

Fordomme og forforståelser er vigtige i videnskaben, for at kunne forstå resultaterne af forskningen og for at vide hvad man leder efter

Forforståelse:

-       Sprog og begreber

-       Trosopfattelser og forestillinger

-       Personlige erfaringer

Meningsfulde fænomener er kun forståelige i det sammenhæng eller kontekst de er plantet i.

Det er sammenhænge der giver forståelsen.

Eksempel: For at forstå Platon skal man havde en viden om Platons samtid.

Den hermeneutiske cirkel

Det er det vigtigste hermeneutiske begreb:

Forbindelsen mellem det vi skal fortolke, forforståelsen og sammenhæng eller konteksten det skal fortolkes i.

-       Fortolkning er at finde en dybere mening

-       I hermeneutikken findes der ikke en sand fortolkning

-       Menneskelige handlinger er et udtryk for intentioner

-       Hermeneutikken vil forstå menneskers adfærd ved at gå bag om det umiddelbart observerede  kan menneskers adfærd fortolkes så den giver mening

-       Hermeneutik er at forstå og fortolke

-       For at forstå en persons handlinger skal man forstå dennes livsverden

Karsten Sommer

Uddannet bachelor i Politik & Administration ved Aalborg Universitet, og har desuden taget kurser i politisk kommunikation og ledelse. Er desuden uddannet IT-Administator og har sideløbende studierne drevet et mindre IT-virksomhed siden 2001-

More Posts - Website


Speak Your Mind