24. august 2019

Historisme

Historismen var især fremtrædende i 1800-tallet. Begrebet historisme refererer ikke til en bestemt videnskabsteoretisk tradition, men til en bestemt tænkemåde i 1800-tallets Europa. Det var almindeligt at antage at alting skulle forstås som et led i et historisk forløb. Mange gik et væsentligt skridt videre og betragtede historiske forløb som en lovbestemt udviklingsproces.

Der skelnes på dansk og tysk mellem de to begreber ”historisme” og ”historicisme”. Dette er imidlertid ikke en generel europæisk tendens, idet der fx på engelsk, fransk og italiensk kun findes én betegnelse.

Der kan imidlertid være god grund til at skelne mellem de to begreber, da de i mange sammenhænge bliver brugt som noget nær antonymer. Man bør dog stadig hæfte sig ved at dette kun gør sig gældende i dansk og tysk sammenhæng.

”Historicismen” betegner en opfattelse af, at verden og historien skal forstås som en udviklingsproces, for hvilken man søger at opstille udviklingslove, for derigennem at søge at forudsige fremtidige udviklingsforløb. Man mener her at der kun kan være en lovmæssig bestemt fremtid.

”Historismen” ser derimod på historiske processer som værende bestemt af menneskers værdier og valg. Derigennem søger de at betone det specielle ved forskellige kulturer og samfund, og opgaven bliver da at fremstille det individuelle og egenartede i forskellige historiske udviklingsforløb. Her mener man at fremtiden i det store hele er bestemt af menneskers valg og værdier.

Karsten Sommer

Uddannet bachelor i Politik & Administration ved Aalborg Universitet, og har desuden taget kurser i politisk kommunikation og ledelse. Er desuden uddannet IT-Administator og har sideløbende studierne drevet et mindre IT-virksomhed siden 2001-

More Posts - Website


Speak Your Mind