19. september 2019

Kritisk rationalisme

Den kritiske rationlisme sammenordner metoder fra båade positivismen og rationalismen, og anvender båder teoretiske og empiriske metoder. Popper var en af hovedkræfterne bag denne videnskabsteori [Asger Sørensen, 2006, s. 85]. [1]

Kritisk rationalisme ligger ligesom positivismen indenfor empirismen, hvilket betyder, at de beskæftiger sig med det, der kan observeres. De kritiske rationalister har et andet syn på objektivitet end positivisterne. Hvor positivisterne mener, at virkeligheden er objektiv og derfor indiskutabel, mener kritiske rationalister, at objektiviteten findes, når der blandt fagfolk er dannet en intersubjektiv enighed. Intersubjektivt betyder her mellem mennesker. Denne opfattelse af objektivitet adskiller sig altså i høj grad fra positivisternes definition af begrebet. Betingelserne, der skal være til stede for frembringelsen af viden, er objektive og falsificerbare teorier. Ud fra disse genereres en hypotese, hvoraf der udledes empiriske konsekvenser, som afprøves gennem observation. Teorierne kan kun falsificeres, og teorien kan aldrig bevises. Dette skyldes, at Popper mente, at der kun er et endeligt antal observationer. Det kan derfor ikke bevises at noget er universelt, fordi det ikke er muligt at vide, om det vil være anderledes i fremtiden.

Karl Popper sammenordner rationalismen og positivismen, og forsørger at falsificere teorierne ved hjælp af den såkaldte hypotetiske-deduktive metode.

Karsten Sommer

Uddannet bachelor i Politik & Administration ved Aalborg Universitet, og har desuden taget kurser i politisk kommunikation og ledelse. Er desuden uddannet IT-Administator og har sideløbende studierne drevet et mindre IT-virksomhed siden 2001-

More Posts - Website

  1. [1]Asger Sørensen, S. B. R. o. L. L. L. (2006). Viden, videnskab og virkelighed.
    Number ISBN: 87-593-0949-0. Forlaget samfundslitteratur.

Speak Your Mind