19. september 2019

Socialdemokratiet

Hermed følger en gennemgang af Socialdemokratiets historie og grundlag, samt hvordan de overordnet forholder sig på en række områder indenfor både det indenrigspolitiske og udenrigspolitiske. Det kan være  vanskeligt at være neutral i forhold til at skulle beskrive et partis politik, derfor har udgangspunktet været at beskrive ud fra den måde, som partiet selv beskriver deres politik på.

 

 

HISTORIE

Socialdemokraterne er en politisk medlemsorganisation, der blev stiftet i 1871 af Louis Pio, Harald Brix og Poul Geleff. Formålet var, at organisere den hastigt fremvoksende arbejderklasse på et socialistisk grundlag. Mennesket blev sat i centrum og retfærdige levevilkår og demokratiske rettigheder skulle sikres for alle. I 1884 kommer Socialdemokraterne for første gang i Folketinget, og 40 år senere ved valget i 1924 bliver partiet det største parti med 36,3 % af stemmerne. Thorvald Stauning sætter sig på statsministerposten og skriver verdenshistorie, da han udnævner Nina Bang til undervisningsminister. Det er kun anden gang i verdenshistorien, at en kvinde tildeles en ministerpost. Og det sker kun ni år efter, at kvinderne i Danmark fik valgret. I perioden fra 1924 frem til 2001 har Socialdemokraterne siddet i regering i mere end 54 år, og partiet har i høj grad præget udviklingen af det danske velfærdssamfund. Socialdemokraterne dannede senest regering med Poul Nyrup Rasmussen fra den 25. januar 1993 frem til den 27. november 2001. I dag har Socialdemokraterne 46.000 medlemmer. Vi har arbejdet for frihed, lighed og solidaritet i 140 år. Og meget er nået, men der er meget, der skal nås endnu. Derfor arbejder vi videre og kæmper de politiske kampe lokalt, nationalt og globalt.

VÆRDIER

Politik handler om værdier, og politik handler om viljen til at skabe forandringer. Socialdemokraterne har i 140 år været en afgørende drivkraft for forandringer af det danske samfund. Gennem alle årene har frihed, lighed og solidaritet været grundlæggende værdier for vores arbejde. Vi har nået meget i de år, som er gået – mange sejre er vundet, men der er stadig meget, der skal nås endnu. Vi skal bekæmpe ulighed og fattigdom – det er ikke godt nok, at der stadig hvert år er mange børnefamilier, der bliver sat på gaden, fordi de ikke kan betale deres husleje. Vi skal sørge for, at ældre mennesker får en god alderdom, og at der er et godt uddannelsessystem. Vi skal bekæmpe arbejdsløsheden, så alle har et job og kan forsørge sig selv. Vi skal skabe vækst, så der er noget at leve af i fremtiden. Alt det vil vi gøre med et stærkt udgangspunkt i vores tro på frihed, lighed og solidaritet. Frihed er, at vi sikrer det enkelte menneskes demokratiske rettigheder.

Alle mennesker har krav på et arbejde samt lige adgang til samfundets goder. De socialdemokratiske ideer står derfor også i modsætning til enhver form for diktatur og til økonomisk ulighed. Socialdemokratiernes idéer bygger på tillid til mennesket og tro på fremtiden. Lighed er for os socialdemokrater en socialt retfærdig fordeling af samfundets goder. Der skal være lige muligheder og lige adgang for alle, og det er uanset køn, etnisk baggrund eller socialklasse. Lighed handler også om at respektere sine medmenneskers ret til at leve et anderledes liv end én selv. Vi er nået langt, når det gælder fri og lige adgang til uddannelse, sygdomsbehandling og andre former for velfærdsydelser. Det er goder som disse, der i løbet af de sidste hundrede år har gjort Danmark til et mere lige, frit og harmonisk samfund. Men der er fortsat meget, der skal gøres.

Solidaritet betyder, at vi er der for hinanden – at vi sikrer samfundets svage som f.eks. de gamle, de syge og de arbejdsløse. Men solidaritet handler også om, at vi hver især bidrager til og tager ansvar for fællesskabet. Det gamle ordsprog med, at det er de stærkeste skuldre, der bærer de tungeste byrder, er stadig gældende i dag. Solidaritet er viljen til sammenhold – også med hensyn at yde bistand til fattige og svage – internationalt og nationalt – uanset race og tro. Solidaritet er også afstandtagen fra racisme og fremmedhad.

MÆRKESAGER

 • Bedre sundhed
  Vi skal have førsteklasses sundhed til alle i Danmark. Det må ikke være sådan, at fattige mennesker ikke kan få lige så god behandling som rige mennesker. Desværre går det i den forkerte retning. Flere mennesker køber behandling på privathospitaler, mens mange mennesker mister tilliden til det fælles sundhedssystem. Vi vil skabe et sundhedsvæsen, der giver hurtig og ordentlig behandling til alle – uanset pengepung.
 • Ny start for folkeskolen
  Danmark skal have en fagligt stærk folkeskole, hvor alle børn lærer mere, og som giver alle en reel mulighed for at uddanne sig senere i livet. Derfor foreslår Socialdemokraterne at styrke fagligheden i indskolingen, gøre det nemmere for kommunerne at indføre helhedsskoler og styrke lærernes og skoleledernes uddannelser. Målet er, at alle elever opnår det faglige niveau til at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen.
 • Visionær klimapolitik
  Danmark har brug for en visionær klimapolitik. Klimaforandringerne er en af vor tids største trusler. Socialdemokraterne har en visionær plan for fremtidens klima. El- og varmeforsyning skal være fri for fossile brændsler i 2035, hele energisystemet i 2050. Men allerede nu skal vi udnytte ressourcerne så optimalt som muligt med et langt mere effektivt energiforbrug og minimalt energispild. Derfor skal alle nye investeringer i energi være grønne. Omstillingen til et nyt energisystem skal skabe nye job og nye markeder for dansk erhvervsliv. Vi vil føre en klima- og miljøpolitik, der først og fremmest tager hensyn til miljøet og almindelige mennesker i Danmark.
 • Bedre integration
  Danmark har brug for en integrationsreform. I ti år er der ikke gjort nok for at integrere indvandrerne i Danmark. Nu skal der tages fat. Vi vil stoppe den negative spiral i ghettoerne, og vi vil sikre, at unge indvandrere får en uddannelse og bidrager til det danske samfund. Vi vil bekæmpe enhver tendens til radikalisering og bekæmpe nydanskeres overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne. Og vi vil udrydde enhver diskrimination af nydanskere på arbejdsmarkedet og i samfundslivet som helhed.

 

Kilde: www.ft.dk
Teksten er skrevet af  Socialdemokratiet 2011
Læs mere på Socialdemokratiets hjemmeside: www.socialdemokraterne.dk

Karsten Sommer

Uddannet bachelor i Politik & Administration ved Aalborg Universitet, og har desuden taget kurser i politisk kommunikation og ledelse. Er desuden uddannet IT-Administator og har sideløbende studierne drevet et mindre IT-virksomhed siden 2001-

More Posts - Website


Speak Your Mind