19. september 2019

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes (1588-1679) var engelsk filosof.

Samtid

Han levede i England i en tid med borgerkrig da kong Charles d. 1 forsøgte at indføre enevældigt styre, dette modsatte parlamentet sig, derved opstod der en borgerkrig fra 1642-1649. Denne borgerkrig endte med at kongen blev henrettet og der blev indført en republik i stedet.

Hovedværk

Thomas Hobbes’s hovedværk er ”Leviathan” som er skrevet i 1651, og giver Hobbes syn på den ubegrænsede statsmagt.

Centrale begreber er:

  • ”Naturtilstanden” Alle mennesker har et ønske om et behageligt og godt liv, samt magt og ære
  • ”Samfundskontrakten” Rationelle individer indgÃ¥r en kontrakt: De naturlige rettigheder, individet har, afgives til en suveræn myndighed, der fÃ¥r til opgave at holde orden
  • ”Statsabsolutismen” dvs. statens ubegrænsede magt

Syn på staten

Alle mennesker har et ønske om et behageligt og godt liv, samt magt og ære. Det forudsættes at alle mennesker er relativt lige hvad angår sårbarhed og evner. Der vil opstå en knaphed på ressourcer som vil udvikle sig til en ”alles krig mod alle” For at sikre egen overlevelse og interesser vil mennesker angribe hinanden, og dermed opstår borgerkrig. Mennesker er ikke i stand til at administrere egen frihed.

Men da mennesker ifølge Hobbes er fornuftsvæsener og kan indse ideen i fælles regler og vil derfor acceptere at afgive rettigheder til en suveræn myndighed eller monark.

Monarken eller myndigheden får så gennem samfundskontrakten overdraget den uindskrænkede magt og kan ikke afsættes. Den uindskrænkede magtmodtages under den forudsætning at det tjener undersåtternes fred og forsvar samt deres tryghed.

Denne statsmagt har så ret til at:

-       Erklære krig og fredag

-       Ret til at vælge rådgivere, ministre, dommere og officerer

-       Ret til at tildele belønninger og straf

-       Samt ret til at bestemme hvilke meninger der fremmer freden

-       Ret til at afgøre hvem der må tale til folkemængden

-       Samt ret til af afgøre hvem der skal gennemgå bøger inden de trykkes

Statsmagten er oprettet med det formål at sikre det fælles bedste, derfor accepteres et tyranni ikke.

Der er dog også en grænse for hvilke rettigheder man kan give staten, selv om staten har magt til at tage liv hvis staten ønsker dette. Så kan den enkelte borger ikke afgive retten til at forsøge at forsvare sit liv overfor staten. Men derudover kan undersåtter ikke kræve nogen rettigheder af statsmagten

Ideen om statens ubegrænsede magt tilknyttes ikke nogen bestemt styreform, det gælder for demokratiet, aristokratiet såvel som monarkiet.

Karsten Sommer

Uddannet bachelor i Politik & Administration ved Aalborg Universitet, og har desuden taget kurser i politisk kommunikation og ledelse. Er desuden uddannet IT-Administator og har sideløbende studierne drevet et mindre IT-virksomhed siden 2001-

More Posts - Website


Speak Your Mind